Поддръжка на чистотата

Вие кандидатствате за работа към секция "Поддръжка на чистотата" на "Василка - Агенция за чистота" ЕООД. Моля, попълнете правилно формата за контакти.