Отстъпки

- При договорни отношения

- При абонаментно обслужване

- За периодичност на извършване на услугите

- В зависимост от площта


Ако имате интерес от по-конкретна информация за нашите възможности, както в горе посочената, така и в останалите дейности, ние сме готови съобразно Вашите желания на различни варианти по обема и естеството на работа.


Можете да се свържете с нас, като попълните формата за контакти.
Агенция за чистота