За контакт

Адрес

Офис в София

Офис: ул. "Камен Андреев" № 24, двуетажна сграда, ет.1

Телефон: 02 / 952 34 34

Мобилен телефон: 0888 / 771 341

Факс: 02 / 952 05 56

Е-мейл: vasilkaltd@abv.bg

Офис в Пловдив

Офис: ул. "Брезовско шосе" № 149

Телефон: 032 / 95 50 40

Мобилен телефон : 0887 / 926 926

Е-мейл: vasilkaltd@abv.bg